Tekst # Redactie # Research

Tussen manuscript en publicatie staan meer dan enkele letters.

Als freelance redacteur helpt [tweefsel] bij het verwezenlijken van uw publicatie, van korte tekst tot uitvoerige uitgave. We bieden verschillende diensten aan, redactie is immers een paraplubegrip als geen ander:

  • redigeren

Redigeren betekent een ingrijpende redactie van uw tekst. Om uw woorden af te stemmen op het doelpubliek en uw boodschap zo goed mogelijk over te brengen,  richt [tweefsel] zich op de structuur en de stijl van uw tekst. Hierbij kan het nodig zijn om de tekst te herschrijven, een titelhiërarchie toe te voegen of de eerste aanwijzingen voor lay-out op te nemen. [tweefsel] let ook op inhoudelijke inconsequenties en levert – indien nodig – suggesties om uw tekst doeltreffender te maken.

  • corrigeren

In de correctiefase staat uw tekst al iets dichter bij publicatie. [tweefsel] leest uw (geredigeerde) tekst dan grondig na op spel- of grammaticale fouten. Na de correctie is uw tekst klaar om in het publicatieproces te stappen. Online of in print.

Gaat uw tekst naar een zetter? [tweefsel] controleert de zetproef op zetfouten en werpt een kritische blik op de lay-out.  Na het proeflezen kan uw tekst naar de drukker. Uw lezer wacht.

Uiteraard vereist elk project een specifieke aanpak. Heeft u hulp nodig bij het selecteren van beeldmateriaal? Bent u op zoek naar een kritische lezer of (co-)auteur? Wilt u graag verdere redactionele begeleiding? Of heeft u een online publicatie in gedachte? Vele vragen,  met minstens zoveel antwoorden, maar [tweefsel] staat u graag bij in uw zoektocht.

In de Werkplek vindt u een korte inleiding over de activiteiten van [tweefsel] als freelance redacteur. Voor meer informatie en specifieke referenties kan u het best Contact opnemen.

De sectie Artikels bevat – nomen est omen – enkele publicaties. Ze handelen over hoe film en literatuur in de geschiedenis staan: actuele romans in het heden, cinema in het verleden… mens en maatschappij in a nutshell, telkens opnieuw.